نظر سنجی

 1. طراحی جدید فروشگاه اینترنتی الو را چگونه ارزیابی می کنید؟رای دهید
 2. X
  loading
 3. محتوا ،اطلاعات ، عکس های محصولات راچگونه ارزیابی می کنید؟رای دهید
 4. X
  loading
 5. تنوع کالاهای موجود در فروشگاه اینترنتی الو را چگونه ارزیابی می کنید؟رای دهید
 6. X
  loading
 7. قیمت کالاهای عرضه شده در فروشگاه اینترنتی الو را چگونه ارزیابی می کنید؟رای دهید
 8. X
  loading
 9. تمایل شما به خرید کدام یک از بخشهای فروشگاه الو است؟رای دهید
 10. X
  loading
 11. نقطه قوت یک فروشگاه اینترنتی را در کدامیک از موارد زیر می دانید؟رای دهید
 12. X
  loading
 13. نقطه ضعف فروشگاه اینترنتی الو را درچه می دانید؟رای دهید
 14. X
  loading
 15. سرعت سایت الو نسبت به دیگرسایت ها چگونه است؟رای دهید
 16. X
  loading
 17. طریفه آشنایی شما با فزوشگاه اینترنتی الو چگونه بوده است؟رای دهید
 18. X
  loading