الو ، دوستدار طبیعت

 

مرگ هر بوته سبز مرگ ما انسانهاست

 

در دنیای به شدت صنعتی کنونی، با وجود ادعا های فراوانی که از سوی تولید کنندگان جهانی مطرح می شود شاید کم تر مجموعه ای را بیابیم که به معنای واقعی تولیدات سبز یا همان دوست دار محیط زیست را ارائه نماید، از سویی دیگر بزرگترین خطری که امروزه کره زمین را تهدید می نماید آسیب های شدیدی است که ناشی از محصولات حاوی مواد شیمیایی و سمی است، این محصولات روند آسیب رسانی خود را به طبیعت، درست از لحظه ای آغاز می نمایند که کار ما با آنها تمام شده است، در حقیقت روند بازیافت این محصولات در طبیعت همراه با صدمات جبران ناپذیری به محیط زیست رخ می دهد.

 

فروشگاه اینترنتی الو در این راستا  اقدام به حذف کیسه نایلون و جایگزینی آن با ساک های پارچه ای نموده است ، در ضمن پاکت ها و کاغذهای فاکتورهای ارسالی نیزبجای کاغذهای سفید  از نوع کاغذهای کاهی می باشد .

 

فروشگاه اینترنتی الو درصدد است بخش جدیدی را بعنوان محصولات دوستدار محیط زیست راه اندازی نماید.